д-р Изабел Карквил, кмет на град Касел

Кандидатът на Социалдемократическата партия на Германия (SPD) за изборите за кмет на Касел на 12 март 2023 г.

Кандидатката за кмет д-р Изабел Карквил

Смелост за нови пътища

Като синдикалист д-р Изабел Карквил (39) всеки ден се бори за добри резултати и за по-добра среда за всички хора в Хесен. По този начин тя обединява работата на много служители и доброволци, съчетава различни позиции и намира социалния баланс между интересите на служители и работодатели за сигурно бъдеще за всички нас.

Участвайте и
подкрепете

Искаш да подкрепиш д-р Карквил за изборната кампания?
Запиши се тук: #TeamKassel.

Mit dem Klick auf "Unterstützen" erklärst Du Dich einverstanden, per E-Mail oder Telefon (falls angegeben) kontaktiert zu werden. Es gilt die Datenschutzerklärung.

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

За една нова
политика в Касел

Изберете сума на дарението по свой избор. Касови бележки и квитанции за дарението се издават от Ес Пе Де (SPD) Касел.

100-дневна програма за Касел

Д-р Карквил иска да се справи със задръсването с нерешени актуални проблеми и бъдещи предизвикателства в нашия град.  Нейната борба е за кметство, което върви редом с гражданите, което обединява противоположни позиции и доставя резултати.

Мир по пътищата на Касел

Д-р Изабел Карквил иска през първите 100 дни от мандата си да постигне мир по пътищата на Касел.

“Свидетели сме на задръстване на политиките за управление на трафика в града ни. На хората им омръзна да слушат безкрайните дебати в Общината, които не водят до никакво подобрение на трафика в града. Затова ни е нужно да обявим мир по улиците на Касел, който мир трябва да е траен, а не нещо временно. Това трябва да е траен мир, който да бъде постигнат след едно обществено обсъждане и да даде резултат”, казва д-р Изабел Карквил.

За тази цел Карквил иска да събере всички ангажирани партии и групировки отново на масата за преговори. Резултатът трябва да е възникването на план за пътното движение за следващите 5 години, обвързан със строго определени проекти, цели и времеви рамки.

Целодневна грижа в училищата

Образованието е един от най-важните стълбове на обществото: за социално включване, за работа, за равни възможности. Кметството трябва да издигне образованието като по-важен свой приоритет. Ето защо д-р Изабел Карквил с нейните познания като учен в сферата на образованието възнамерява през първите 100 дни от мандата си да се заеме с подготовката за целодневното обучение във всички основни училища в Касел.

Най-добрият момент за справяне с недостига на квалифицирани кадри в образованието беше вчера. Втория най-добър момент е днес. Като кмет незабавно ще започна работа за предоставяне на целодневна грижа за всички ученици в основните училища. Заедно с други експерти от образователния сектор ще създадем жизнеспособна концепция“, каза кандидатът за кмет д-р Изабел Карквил.

Д-р Карквил иска да подходи към въпроса с целодневните грижи в началните училища като към възможност, вместо като към задължение. Като абсолвент в сферата на възпитателните науки тя иска да разработи устойчива и перспективна концепция за образованието в Касел.

Стратегическа и трансрегионална икономическа политика

Д-р Изабел Карквил възнамерява да засили и укрепи регионалните и трансрегионалните кооперации при пътно-транспортни и икономически теми през първите 100 дни от своето управление. Кандидатката за кметския пост е за икономическа политика в Северен Хесен, на която предприятията и инвеститорите могат да разчитат и да изграждат своите планове за бъдещето. Относно регионалния транспорт трябва да се използват всички шансове, които идват с новия билет за 49 евро, създавайки нови транспортни връзки и измествайки индивидуалните автомобилни пътувания с пътувания с обществените транспортни средства.

Нашата икономическа политика има нужда от регионална насоченост. Предприятията имат нужда от истински партньор, който да може да им даде перспективи за ръстеж в целия регион и в Северен Хесен. Както федералното правителство на Хесен развива и днес своите политики за икономическото развитие на федеративната област, така и ние на общинско ниво трябва да възприемем ролята на спомоществувател за местния бизнес. По тази причина искам да свържа структурите на икономическите инкубатори на рагионално ниво с тези извън него и да създам единно обслужване от типа на „обслужване на едно гише“, казва д-р Изабел Каркивил.

Касел трябва да се позиционира като равностоен партньор в трансрегионален план и с това да направи мост към всички останали общини в региона – в името на общи стратиегии за бъдещето и на успехите ни“.

Подсигуряване на бъдещето на института documenta

След като новопострояването на институтът Документа (documenta-Institut) се провали заради политически разногласия, години наред този проект беше занемарен и не се движеше неникъде. Д-р Изабел Карквил иска да възроди проекта в първите си 100 дни като кмет на Касел.

“В контекста на принципните различия по отношение на плана documenta 2022 за Касел като международно средище на изкуството и културата е жизненоважно да начертае сега курса за сигурно бъдеще за института в Касел. Новата сграда на института Документа не бива да продължава да прашасва по чиновническите бюра. Институтът documenta по най-ярък начин ще положи основите за бъдещето на най-голямата изложба за съвременно изкуство в света. Има развитие по отношение на въпроса за местоположението и съжителството на института със заобикалящата го среда. Гледам сериозно в посока на решаване на тази тема, затова най-накрая трябва да започнем с изпълнението и да определим конкретни графици“, казва д-р Изабел Карквил.

Д-р Карквил е за това градът да запази своя 50-процентен дял в Документа. Тя е противник на концепцията за „съпроводено куриране“ и в качеството си на Кмет на Общината иска да гарантира артистичната независимост. Тя подкрепя подхода, при който предходни ръководства са номинирали посредсвом комисия своите наследници като творчески ръководители.

Документа непременно трябва да запази своята независимост от политическите интереси“ казва д-р Карквил.

Взаимно уважение и лидерство в Общината

Времената не политиката без добра комуникация свършиха. През първите 100 дни на своя мандат д-л Изабел Карквил иска да наложи на ръководния състав и на служителите в Общината коренна промяна в култирата на работа и на дебатиране по политики. Като част от тази промяна предвижда разделянето на пълномощията на Кмета от тези на Шамбелана.

Задачата на шамбелана е да управлява и следи финансите на града. Кметът от своя страна се грижи за стратегията за развитие на града и решава проблемите, възникнали при нейното прилагане. Ще търся конструктивни взаимодействия с всички нива на общинската власт“ казва д-р Карквил.

Освен това д-р Карквил възнамерява в рамките на първите 100 дни да възобнови работата на отдела „Медийна- и обществена политика“.

Служителите на Община Касел, със своя огромен опит и професионализъм са истинско съкровище за нашия град. Ще прокарвам принципите за взаимно уважение и вслушване едни в други и равнопоставеност. За постигането на този облик е необходим и отдел по връзки с обществеността, който възнамерявам да създам отново. Този отдел ще има за цел да обхваща всички дейности в Община Касел, а няма да обслужва интересите на Кмета“, казва д-р Карвил.

Удвояване на строителството на социални жилища

Поради покачилите се цени на строителството и на лихвените нива понастоящем се наблюдава чувствителен спад на строителството на жилища. По тази причина д-р Изабел Карквил иска през първите 100 дни от мандата си да удвои общинските разходи за строителство на социални жилища.

Това, че в момента се налага на строителните предприемачи да се оттеглят или да забавят реализацията на проектите си в Касел е голям проблем за нас. От целия обем на планирано жилищно строителство в града и региона са ни необходими 30% социални жилища. Не бива да се оказваме в ситуация да не можем да ги построим!

Нуждаем се от всичките планирани нови жилищни сгради, най-вече от тези със социална значивост. Поради това искам да удвоя общинските субсидии за построяването на социалните жилища, спасявайки проектираните, но нестартирали строителни обекти. Възприемам това като добра инвестиция в бъдещето.“, казва д-р Изабел Карквил.

Д-р Карквил все пак държи да уточни, че това е само първа крачка за увеличаване на социалния сграден фонд. За нея това е ясен сигнал към строителния бизнес, който ще поощри местните строителни предприемачи да възобновят своите проекти в Касел, за да могат големи и малки инвеститори да реализират своите проекти. Като следваща стъпка следва на експертно ниво да се потърсят всички възможни интрументи, за да се намерят механизмите за подкрепа и на останалите индустриални сектори в града и региона.

Positionen

Die Oberbürgermeisterkandidatin Dr. Isabel Carqueville wird Ihre grundsätzlichen Positionen zu den Themen veröffentlichen, die die Menschen in Kassel interessieren. Transparent soll auf diese Weise sichtbar sein, wofür Dr. Carqueville einsteht.

Brüder-Grimm-Platz

“Wir haben seit Jahren ein Gewinnerkonzept für den Platz. Es gab einen intensiven Beteiligungsprozess. Jetzt muss auch mal Schluss sein mit den Änderungsanträgen. Der Brüder-Grimm-Platz ist ein Zukunftsprojekt und birgt große Chancen zur weiteren Aufwertung der Innenstadt, ja sogar für einen komplett neuen Schwerpunkt Richtung der Museen. Deshalb trete ich dafür ein, dass dieses Projekt nun zügig umgesetzt wird”, sagt Dr. Isabel Carqueville.

Einwohner-Energie-Geld

“Gute Idee, schlecht umgesetzt. Drei Dinge hätte das Rathaus grundsätzlich besser machen müssen: Erstens auf die fachlichen Bedenken von Fachexpert:innen hören. Zweitens eine strategische Öffentlichkeitsarbeit betreiben, denn der Teufel liegt für viele Menschen eben doch im Detail, darüber muss transparent und nicht nur im Nebensatz informiert werden. Aber am wichtigsten ist der dritte Punkt. Sobald der Fehler im Rathaus deutlich wurde, hätte man Nachsteuern müssen. Das ist leider nicht geschehen, sehr zum Schaden von vielen Menschen in Kassel”, sagt Dr. Isabel Carqueville.

Weitere Positionen:

Im Laufe des Wahlkampfs wird Dr. Isabel Carqueville Stück für Stück weitere Positionen hier veröffentlichen, zum Beispiel zu konkreten Fragen der Stadtentwicklung und einzelnen Anliegen aus den Stadtteilen. Sie entwickelt ihre Positionen zusammen mit Fachexpert:innen.

Sie haben einen Wunsch? Schreiben Sie jetzt Dr. Isabel Carqueville, welches Thema sie besonders bewegt: